NEOform
Wystawa projektów i modeli, Studentów V roku Architektury, Politechniki Poznańskiej

Dzięki inicjatywie Dziekana Wydziału Architektury prof. dr hab. inż. arch. Wojciecha Bonenberg powstała w roku akademickim
2005/ 2006 eksperymentalna pracownia projektowo-badawcza. Pod kierunkiem doświadczonego dyplomowanego projek­tanta
mgr. inż. Hans-Georga Piorek (Niemcy) studenci rozpoczęli naukę projekto­wania w zakresie wzornictwa przemysłowego.
Tematy projektowe dotyczyły branży meblarskiej i łazienkowej. Na wystawie pt. NEOform prezentujemy projekty wraz z modelami wykonane przez Studentów V roku Architektury: Agata Adamczyk, krzesło składane „FOLDING CHAIR”; Marta Bartkowiak,
stołek bezpieczeƒstwa „VRUSH­KA”; Magdalena Chmielewska, fotel uniwersalny „MARLON”; Nina Czubaj, krzesło „ODDO”;
Marta Dachowska, krzesła ogrodowe „ADEL, LEDA”; Izabela Domicz, fotel „RELAX”; Anna Gurda, kanapa „COUCH”;
Piotr Kierzkowski, stół kawowy „COFFEETABLE”; Anna Krug, krzesło „CHAIR_01”; Agnieszka Màdrecka, krzesło dziecięce „KINDERSTUHL”; Tomasz Misiorny, krzesło barowe „FROG”; Łukasz Nowak, lampa „ORGANICA”; Joanna Olejarz,
fotel „ARMCHAIR”; Jakub Pawlak, fotel biurowy „DELTA”; Bartosz Regulski, sofa „SMOOTH”; Adriana Ronżewska,
krzesło dziecięce „KALIA”; Anna Maria Sędecka, fotel „AMK“; Maria Urbanowicz, sofa „MODERN”.