godz. 11.00

Występ muzyczny zespołu HOT WATER

godz. 11.30

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu dla studentów ASP
Rozmowa z laureatk± konkursu 2004 - Iwon± Karoń, współtwórc± projektu -
   Hans-Georgiem Piorek, wykonawc± prototypu - firm± p & p GmbH Thomasem Poth,
   autorem konkursu i wydarzenia - Mari± Magdalen± Korpys
Otwarta dyskusja ze słuchaczami